Smeermiddelen voor vormen

De revolutionaire ABML (Automatic Blank Mould Lubrication)

Glasfabrikanten proberen al decennia lang de smering van vormen tijdens de productie van de IS machine te automatiseren om:

  • de machine-efficiëntie te verhogen
  • de veiligheid van de operators te verbeteren
  • de productie te stabiliseren
  • het smeermiddelenbudget te verlagen
  • geen glazen klodders meer uit te werpen na het smeren.

Dankzij onze jarenlange inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling heeft SOGELUB een compleet assortiment ontwikkeld dat specifiek gericht is op dit innovatieve proces: SOGEVER GOLD SPRAY. Het SOGEVER GOLD SPRAY-gamma is verkrijgbaar in verschillende consistenties en kan worden gebruikt op verschillende spuitsystemen: robot, vast systeem, halfautomatisch systeem, op maat gemaakt systeem, enz.

Deze smeermiddelen voorkomen in de eerste plaats dat het glas aan het vormmateriaal blijft kleven.

Alvorens deze producten te ontwikkelen, heeft SOGELUB® een technische studie uitgevoerd naar de behoeften en verwachtingen van de industriële glasfabrikanten. De drie belangrijkste zorgpunten die uit deze studie naar voren kwamen, waren: de glaskwaliteit, de afwerking van het oppervlak en de warmtewisseling.

De meest kritische fase van het proces is wanneer de glasdruppel in de voorvorm komt. Dit is om verschillende redenen een delicate operatie :

  • de temperatuur van het glas is zeer hoog,
  • de daalsnelheid moet ook vrij hoog zijn (zodanig dat de glasdruppel op de bodem van de vorm valt),
  • er zijn twee bewegingen: uitwerpen/vallen van het glas gevolgd door het omhoog komen van het glas (om de binnenste holte te vormen).

Ook het uitzicht van de oppervlakte is van essentieel belang, want het bepaalt de kwaliteit van het eindproduct.

Daarnaast moet de warmtewisseling worden gecontroleerd. Het smeermiddel moet namelijk het metaal voldoende van het glas isoleren om de temperatuurstabiliteit in de vorm te behouden, maar zijn isolerende eigenschappen mogen niet te sterk zijn.
Bovendien kan de lucht niet meer worden afgevoerd als het gebruikte vet de voorvorm vervuilt. De temperatuur van de vorm is niet meer beheersbaar en het hele industriële proces komt op de helling te staan.

Rekening houdend met de drie bovengenoemde aspecten ontwikkelt SOGELUB® :

  • Voorbehandelingen voor vormen op basis van grafiet, om een goede start van de productie te verzekeren.
  • Smeermiddelen voor voorvormen, navormen en ringvormen.