Hoge temperaturen

Boven 100°C verdubbelt de oxidatiesnelheid van een smeermiddel telkens wanneer de temperatuur met 10°C stijgt, vandaar de noodzaak om een geschikt smeermiddel te kiezen.

Meestal merken we:

  • een verdamping van de meest vluchtige bestanddelen,
  • de zwaarste componenten neigen te verkolen (omzetting in koolstofresidu),
  • een verandering in de consistentie en/of de viscositeit,
  • een snelle oxidatie.

Als gevolg hiervan wordt de beschermende smeerfilm beschadigd, ontstaat er een wrijving tussen de oppervlakken en verslijt het mechanisme snel.

Bij heel wat hoge temperatuur toepassingen bieden smeermiddelen op synthetische basis een bevredigende oplossing. Zij zorgen namelijk voor:

  • een grotere weerstand tegen hoge temperaturen,
  • een verhoogde veiligheid (hoog vlampunt en druppelpunt),
  • meer gespreide smeerbeurten,
  • een betere luchtkwaliteit in de omgeving van de machines (minder dampen),
  • en vooral het behoud van de beschermende smeerfilm.

Deze verschijnselen stellen we vooral vast in de voedingsindustrie (industriële bakkerij en banketbakkerij), de ijzer- en staalindustrie, de aluminiumindustrie (gieterij, extrusie), de glasindustrie (ovens en bewerking), de textielindustrie (backing lijn/droger), de automobielindustrie (lakstraten), poedercoatindustrie enz.