Back
Milieu
Company > Milieu

Milieu

Sinds de oprichting van SOGELUB in 1976, werd het respect voor het milieu geïntegreerd in onze bedrijfsfilosofie. Als pioniers in het domein van de biologisch afbreekbare smeermiddelen sinds het begin van de jaren 1980, optimaliseren wij het verbruik van smeermiddelen, teneinde de negatieve impact ervan op het milieu te beperken.

Onze ISO 14.001-certificatie getuigt van onze inzet voor het behoud van en het respect voor het milieu.

Het behoud van het milieu is een essentieel gegeven voor onze Research & Development: bij het bedenken en het ontwikkelen van onze producten die nauw in contact kunnen staan met de natuur (spoorwegen, roltrappen, dammen, enz.) wordt rekening gehouden met het milieu. Het gaat hier om biologisch snel afbreekbare smeermiddelen (>90% in 21 dagen).


Tot slot maken we deel uit van de europese werkgroep IBIOLAB met als missie de ecosmeermiddelen van de toekomst ontwikkelen.