Back
Hoge temperaturen

Hoge temperaturen

Boven de 100°C verdubbelt de oxidatiesnelheid van een smeermiddel telkens er een temperatuurstoename van 10° C is, vandaar de noodzaak een geschikt smeermiddel te selecteren.

Over het algemeen, stelt men vast :

  1. een verdamping van de meest vluchtige delen,

  2. een cokesvorming van de zwaarste bestanddelen (transformatie in houtskoolachtig residu),

  3. een verandering van consistentie en/of viscositeit,

  4. een snelle oxidatie.


De gevolgen zijn de beschadiging van de beschermende smeerfilm, de wrijving tussen de oppervlakken en de vroegtijdige slijtage van de mechanismen.

In heel wat toepassingen bij hoge temperaturen, brengen smeermiddelen op synthetische basis de bevredigende oplossing; ze zorgen met name voor :

 1. een grotere weerstand tegen hoge temperaturen,

 2. meer veiligheid (hoog vlampunt en druppelpunt),

 3. lagere smeerintervallen,

 4. het behoud van de omgeving waarin de machines opgesteld zijn (minder dampen),

 5. en vooral, het behouden van de beschermende smeerlaag.

Deze verschijnselen zijn vooral aanwezig in de voedingsmiddelenindustrie (industriële bakkerij en banketbakkerij), de staalindustrie, de aluminiumindustrie (gieterij, extrusie), de glasindustrie (oven en bewerking), de textielindustrie (droograam), de automobielsector (kataforeselijn), enz.